Pomoć

Registracija kvalifikovanim elektronskim sertifikatom

Korisnik prijavljen kvalifikovanim elektronskim sertifikatom može sebi da omogući i druga dva dostupna načina prijave:

  • prijavu mobilnom aplikacijom ConsentID (visok nivo pouzdanosti),
  • prijavu korisničkim imenom i lozinkom (osnovni nivo pouzdanosti).

Detaljno uputstvo u kom je objašnjeno kako da se registrujete kvalifikovanim elektronskim sertifikatom možete preuzeti ovde.

Detaljno uputstvo za registraciju klavifikovanim elektronskim sertifikatom za nerezidente možete preuzeti ovde.

VAŽNO:

Za pravilno korišćenje kvalifikovanih elektronskih sertifikata obavezno je instalirati softver sertifikaconog tela koje vam je izdalo sertifikat, jer bez toga nije moguće koristiti kvalifikovane elektronske sertifikate. Softver je dostupan na internet stranici sertifikacionog tela.

Sertifikaciona tela koja izdaju kvalifikovane elektronske sertifikate u Republici Srbiji su:

Sertifikaciono telo Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Sertifikaciono telo Ministarstva unutrašnjih poslova - svaka izdata lična karta sa čipom.

Sertifikaciono telo JP Pošta Srbije.

Sertifikaciono telo Privredna komora Srbije.

Sertifikaciono telo HALCOM.

Sertifikaciono telo E-Smart Systems DOO Beograd.

Svako sertifikaciono telo je na svom veb sajtu postavilo uputstva i potrebne korake za uspešno instaliranje softvera.