Pomoć

Tipovi korisničkih naloga

Postoje tri tipa korisničkih naloga Građanin, Privreda i Država.

Oznaka Građanin označava tip korisničkog naloga koji usluge elektronske uprave koristi u privatne svrhe. Oznaka Građanin se dodaje korisničkom nalogu nakon samostalne registracije korisnika korisničkim imenom i lozinkom, kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ili na šalteru registracionog tela. Korisnik koji ima oznaku Građanin može samostalno izmeniti korisničko ime, deaktivirati korisnički nalog isključivo ukoliko se prijavljuje putem mobilne aplikacije ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Oznaka Privreda označava tip korisničkog naloga koji usluge elektronske uprave koristi u ime pravnog lica ( kao zakonski zastupnik ili ovlašćeno lice). Oznaku Privreda imaju korisnici koji su preuzeti iz Agencije za privredne registre (APR) za potrebe otvaranja jedinstvenog elektronskog sandučeta pravnog lica ili korisnici koji su se registrovali kao predstavnici pravnog lica na Portalu eUprava. Korisnik nema mogućnost samostalne izmene oznake Privreda.

Oznaka Država označava tip korisničkog naloga koji usluge elektronske uprave koristi za potrebe obavljanja posla u organu javne uprave i pristupa elektronskoj upravi u ime određenog organa javne uprave. Oznaka Država dodaje se korisničkom nalogu automatski nakon što ovlašćeno lice organa javne uprave ovlasti korisnika za rad na sistemima javne uprave. Korisnik nema mogućnost samostalne izmene oznake Država.