eGrađanin

Ko je eGrađanin?

eGrađanin može da postane svaki građanin Republike Srbije koji poseduje validan biometrijski dokument (lična karta ili pasoš) i ima navršenih 16 godina života kao i strani državljanin koji ima privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji.

eGrađanin na osnovu jedinstvenog naloga na Portalu eID može da pristupa svim povezanim portalima: Portal eUprava, LPA, eZdravlje, Moj es Dnevnik, eFaktura i Moja prva plata.

eGrađanin ima na raspolaganju tri načina prijave:

  • 1. Korisničkim imenom i lozinkom
  • 2. Mobilnom aplikacijom ConsentID
  • 3. Kvalifikovanim elektronskim sertifikatom


eGrađaninu je na raspolaganju eSanduče Portala eUprava za elektronski prijem dokumenata kao i aplikacija za potpisivanje dokumenata u klaudu.

eGrađanin koji je aktivirao mobilnu aplikaciju ConsentID i kvalifikovani elektronski sertifikat u klaudu može da elektronski potpisuje dokumenta bez čitača i kartica. eGrađanin nije vezan za računar već elektronsku upravu može da koristi sa svog mobilnog uređaja.

Registrujte se

Postanite eGrađanin

1

Registrujte korisnički nalog

Registraciju možete obaviti samostalno na Portalu eID:

  • Korisničkim imenom i lozinkom, prilaganjem očitanog skeniranog ili fotografisanog ličnog dokumenta (pasoš ili lična karta)

  • Kvalifikovanim elektronskim sertifikatom

Registraciju možete obaviti i na šalteru registracionog tela

2

Aktivirajte mobilnu aplikaciju ConsentID

  • Preuzmite mobilnu aplikaciju ConsentID

  • Aktivirajte mobilnu aplikaciju ConsentID skeniranjem QR koda ili ručno upišite parametre

Parametre i QR kod za aktivaciju mobilne aplikacije ConsentID možete preuzeti na šalteru nekog od registracionih tela ili na stranici Izdavanje parametara kada se prijavite kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

3

Aktivirajte kvalifikovani elektronski sertifikat u klaudu

Nakon što aktivirate mobilnu aplikaciju ConsentID, možete samostalno aktivirati kvalifikovani elektronski sertifikat u klaudu. Više informacija o kvalifikovanom sertifikatu za elektronski potpis u klaudu i potpisivanju dokumenata u klaudu dostupno je ovde.