eID.gov.rsPortal za elektronsku identifikaciju

Najčešće postavljana pitanja

 • 1. Čemu služi Portal za registraciju?

  Portal za registraciju predstavlja centralno mesto za podnošenje prijave za registraciju novih korisnika različitih portala, a uz dodavanje osnovnih ličnih informacija koje su dalje uvezane sa sistemom za elektronsku identifikaciju stanovništva.

 • 2. Kako mogu da se registrujem?

  Možete da se registrujete na dva načina:

  1. Registracija putem korisničkog imena i lozinke.

  2. Registracija uz korišćenje kvalifikovanih elektronskih sertifikata.

 • 3. Šta podrazumeva registracija sa korisničkim imenom i lozinkom?

  Ukoliko izaberete registraciju putem korisničkog imena i lozinke, pojaviće se forma u nastavku, na kojoj je neophodan upis osnovnih ličnih informacija: JMBG, Ime, Prezime, Prebivalište (opciono), Korisničko ime (adresa elektronske pošte) i Lozinku koju će koristiti.

  Dodatno se očekuje da dodate jedan ili dva fajla skeniranog ili fotografisanog dokumenta kojima ćete potvrditi lični identitet (isključivo lična karta ili pasoš). Svako polje ima određene validacije (JMBG mora da bude ispravnog formata, adresa elektronske pošte, kao i da skenirana dokumenta ne prelaze određenu veličinu) i ukoliko ne ispoštujete pravila prilikom popunjavanja dobićete obaveštenje i mogućnost za izmenu. Nakon ispravno upisanih podataka u očekivanom formatu, dobićete obaveštenje da ste uspešno poslali zahtev za registraciju – biće Vam poslat mejl za verifikaciju upisane adrese elektronske pošte. U poruci na elektronskoj pošti, dobićete link koji je potrebno da potvrdite, klikom na dugme ”Potvrdi”.

  Nakon što potvrdite adresu elektronske pošte, očekuje se odobrenje od strane ovlašćenog službenika koji pregleda dostavljena dokumenta u roku od 24 časa. Nakon što službenik potvrdi identitet novog korisnika, dati korisnik prima na adresu elektronske pošte poruku o uspešnoj potvrdi identiteta. Ukoliko šalterski službenik smatra da dostavljena dokumenta nisu ispravna, takođe će biti obavešten na adresu elektronske pošte koja je potvrđena za dalje korišćenje.

  Dok čekate odobrenje svog korisničkog naloga, možete se prijaviti na sistem, ali nećete moći da koristite usluge.

  Napomena: Korisnički nalozi kreirani na ovaj način predstavljaju osnovni nivo pouzdanosti elektronske identifikacije i ovi korisnici mogu pristupiti samo određenom broju usluga. Detaljno uputstvo kako da se registrujete korisničkim imenom i lozinkom nalazi se ovde.

 • 4. Šta podrazumeva registracija kvalifikovanim elektronskim sertifikatom?

  Iniciranje registracije kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, zahteva da sertifikat bude u čitaču pre nego što pristupite opciji Registracija sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

  U tom slučaju će se omogućiti pristup i pročitati podaci koji su zabeleženi na samom sertifikatu (JMBG, Ime, Prezime i adresa elektronske pošte adresa). Podaci koji se pročitaju sa sertifikata, izuzev adrese elektronske pošte ne mogu da se menjaju.

  Po pitanju adrese elektronske pošte, postoje tri slučaja:

  1. Korisnik ima zabeleženu adresu u sertifikatu i ne želi da je izmeni.

  2. Korisnik ima zabeleženu adresu na sertifikatu, ali želi da je promeni za dalju komunikaciju.

  3. Korisnik nema zabeleženu adresu na kvalifikovanom digitalnom sertifikatu.

  Ukoliko izaberete opciju 2 i 3, bićete obavešteni na adresu elektronske pošte koju ste naveli da je potrebno da verifikujete registraciju klikom na dugme „Potvrdi” u tekstu poruke. Kada potvrdite link u poruci koju ste dobili, registracija je uspešno izvršena i možete se prijaviti na sistem.

  Adresa elektronske pošte koju ste izabrali biće iskorišćena kao korisničko ime, a lozinku je potrebno samostalno da unesete ukoliko želite da koristite osnovni nivo identifikacije.

  Napomena: Korisnički nalozi kreirani na ovaj način predstavljaju visok nivo pouzdanosti elektronske identifikacije i ovi korisnici mogu pristupiti svim uslugama. Detaljno uputstvo kako da se registrujete kvalifikovanim elektronskim sertifikatom nalazi se ovde.

 • 5. Na koji se način korisnik prijavljuje na sistem za elektronsku identifikaciju (Moj eID), nakon izvršene registracije?

  Pristupom na link https://eid.gov.rs/eid korisnik može da iskoristi prethodno kreirane kredencijale i prijavi se na Portal za upravljanje korisničkim nalozima koji mu omogućava direktan uvid u lične podatke. Svaki dalji pristup portalima je prekohttps://eid.gov.rs/ gde korisnik iz liste navedenih bira portal na kojem će biti automatski prijavljen.

 • 6. Koji su načini prijave na sistem?

  Korisniku se otvara stranica za odabir načina prijave, a to je jedan od tri mogućih:

  1. Kvalifikovanim elektronskim sertifikatom (visok nivo pouzdanosti),

  2. Putem mobilnog telefona - dvofaktorska autentikacija (srednji nivo pouzdanosti), ili

  3. Korisničkim imenom i lozinkom (osnovni nivo pozdanosti).

 • 7. Šta podrazumeva prijava mobilnim telefonom (dvofaktorska autentikacija)?

  Prijava mobilnim telefonom (dvofaktorska autentikacija) predstavlja srednji nivo pouzdanosti i korisnicima koji se prijavljuju na ovaj način dostupno je 98% usluga. Prednost ovog načina prijavljivanja jeste u tome što korisnicima nisu potrebni kvalifikovani elektronski sertifikati, već instalirana aplikacija na njihovim pametnim uređajima (mobilni telefon ili tablet). Ovaj način prijave omogućava korisnicima da usluge mogu da koriste i putem mobilnog telefona.

  Ukoliko izaberete ovaj način prijave, potrebno je da preuzmete aplikaciju „ConsentID”:

  - Za Android korisnike, aplikaciju možete da preuzmete ovde.

  - Za iOS korisnike, aplikaciju možete da preuzmete ovde.

  Napomena: U zavisnosti od jezika koji ste izabrali na telefonu, aplikacija će Vam se ispisivati na tom jeziku prilikom korišćenja.

  Detaljno uputstvo kako da koristite prijavu putem mobilnog telefona, možete preuzeti ovde.

  Detaljno uputstvo za korišćenje aplikacije ConsentID, možete preuzeti ovde.

 • 8. Kako do dvofaktorske autentikacije?

  Prijava dvofaktorskom autentikacijom predstavlja srednji nivo pouzdanosti za koji korisnik može sam sebi da generiše parametre putem mobilnog ili tablet uređaja,trenutno samo ukoliko poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat. Korisnicima koji se prijavljuju na ovaj način dostupno je 98% usluga.

  Ukoliko izaberete ovaj način prijave, potrebno je da preuzmete aplikaciju „ConsentID”:

  - Za Android korisnike, aplikaciju možete da preuzmete ovde.

  - Za iOS korisnike, aplikaciju možete da preuzmete ovde.

  Napomena: U zavisnosti od jezika koji ste izabrali na telefonu, aplikacija će Vam se ispisivati na tom jeziku prilikom korišćenja.

  Detaljno uputstvo za korišćenje aplikacije ConsentID, možete preuzeti ovde.

  Korisnici iOS operativnog sistema srpski jezik mogu podesiti tako što će u svojim podešavanjima da izaberu aplikaciju ConsentID i tu odaberu željeni jezik (Settings>ConsentID>Preferred Language).

  Način dobijanja parametara za dvofaktorsku autentikaciju

  Da biste mogli da koristite aplikaciju „ConsentID“, koja Vam je potrebna da biste se uspešno prijavili, neophodno je da sebi prvo izdate parametre.

  Parametre (ID korisnika i registracioni kod) možete da samostalno generišete ukoliko posedujete kvalifikovani elektronski sertifikat.


  1. Na Portalu za elektronsku identifikaciju kliknite na Prijava i izaberite prijavu kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

  Nakon uspešnog prijavljivanja, prikazaće se stranice sa podacima korisničkog naloga:

  2. Odaberite opciju „Izdaj podatke” i generisaće se podaci, koji su Vam potrebni za korišćenje aplikacije koju ste prethodno instalirali.

  Za korišćenje aplikacije je neophodno da imate internet konekciju na mobilnom uređaju/tabletu.

  Jezik na kom se prikazuje ConsentID aplikacija zavisi od jezika na kom radi operativni sistem mobilnog uređaja. Ako uređaj prikazuje tekst na srpskom jeziku i ConsentID aplikacija će prikazivati tekst na srpskom jeziku, kao što je prikazano na slikama.

  3. Kada se preuzme, instalira i pokrene Android ili iOS verzija ConsentID mobilne aplikacije prikazuje se ekran na kom je potrebno da se započne inicijalizacija aplikacije, time što se klikne na „POKRENITE UPIS“.

  4. Na ekranu koji se prikazuje treba odabrati ručni upis, odnosno kliknuti na opciju „POKRENITE UPIS“.

  5. Na sledećoj formi treba da upišete parametre koje ste sebi generisali na Portalu za elektronsku identifikaciju. Potrebno je popuniti polja „ID korisnika“ i „Registracioni kod“. Polje „Environment kod“ se popunjava automatski, a polje „Opciona šifra“ treba da ostane prazno. Kliknite na „UPIS“.

  Android iOS

  6. Odredite i upišite šifru koju je neophodno da zapamtite, jer će biti neophodno da je upišete prilikom svakog sledećeg pokretanja aplikacije. To je mera bezbednosti da samo Vi ili neko koga ste Vi ovlastili sme da koristi aplikaciju i autorizuje pristup traženim servisima.

  Korišćenje aplikacije

  7. Nakon izvršene inicijalizacije aplikacije, prikazuje se ekran na kome će biti izlistani zahtevi za pristup, a na početku, kao i kada nema zahteva na čekanju, ta lista je prazna. Da biste osvežili prikaz liste možete da prevučete prstom ekran odozgo na dole ili kliknete na ikonicu za osvežavanje.

  8. Nakon unosa parametara u aplikaciji, neophodno je da na Portalu za elektronsku identifikaciju (eid.gov.rs) kliknete na dugme za prijavu dvofaktorskom autentikacijom i upišete svoje korisničko ime.

  Ukoliko ne stigne notifikacija, a inicirana je prijava dvofaktorskom autentikacijom, onda treba da pokrenete aplikaciju ConsentID, upišete PIN (koji ste odredili u koraku broj 6) i sa liste odaberete zahtev za prijavu.

  Prikazaće se ekran kao na sledećoj slici na kome treba da kliknete na zeleno dugme „Autorizovati“.

  Nakon uspešne obrade zahteva, Portal za elektronsku identifikaciju izvršava prijavu i na računaru ili mobilnom uređaju sa kog je pokrenuta prijava preusmerava na odgovarajuću stranicu nakon prijave.

  Tim korakom je prijava dvofaktorskom autentikacijom uspešno završena.

 • 9. Šta da radim ako mi nije stiglo obaveštenje o verifikaciji adrese elektronske pošte?

  Ako ste se registrovali kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, a niste menjali adresu elektronske pošte koja je pročitana iz sertifikata, nije potrebno da verifikujete adresu elektronske pošte. Nalog je tada automatski aktivan.

  Ako ste ručno upisali ili promenili svoju adresu elektronske pošte prilikom registracije, trebalo bi da stigne mejl za verifikaciju. Ako nije stigao u Vaše sanduče, proverite folder sa neželjenim porukama.

  Da biste pokrenuli ponovno slanje verifikacione poruke, na stranici za prijavu kliknite na prijavu korisničkim imenom i lozinkom, upišite korisničko ime i kliknite na dugme za prijavu. Ako navedena adresa elektronske pošte nije verifikovana, prikazaće se link na koji možete da kliknete da se ponovo pošalje verifikaciona poruka.

Vrh strane