Pomoć

Portal za elektronsku identifikaciju

Portal za elektronsku identifikaciju (Portal eID) predstavlja jedinstveno mesto za identifikaciju i autentikaciju, odnosno registraciju i prijavu korisnika elektronske uprave.

Korisnici mogu registrovati naloge elektronski, korisničkim imenom i lozinkom ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, ili odlaskom na šalter registracionog tela

Korisnicima su na raspolaganju tri načina prijave-prijava korisničkim imenom i lozinkom, mobilnom aplikacijom i kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Mobilna aplikacija ConsentID i kvalifikovani elektronski sertifikati kao visoko pouzdana sredstva elektronske identifikacije obezbeđuju svojim korisnicima pristup svim uslugama i funkcionalnostima elektronske uprave.