Pomoć

Kvalifikovani elektronski sertifikat u klaudu

Kvalifikovani elektronski sertifikat (KES) u klaudu korisniku obezbeđuje elektronsku identifikaciju visokog nivoa pouzdanosti i daje mogućnost da koristi svoj kvalifikovani elektronski potpis na daljinu. Na ovaj način korisnik nije vezan za računar i potpisivanje može da obavi u vreme i na mestu koje mu odgovara. KES u klaudu omogućava jednostavniju i povoljniju upotreba elektronskog potpisa, budući da ne zahteva da korisnik poseduje čitač smart kartica i instalaciju dodatnih softvera.

Da bi uspešno koristio svoj kvalifikovani elektronski potpis u klaudu, korisnik mora da instalira mobilnu aplikaciju ConsentID i putem nje vrši odobrenje kvalifikovanog elektronskog potpisivanja na daljinu.

Izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata od strane ITE CA tela je besplatno. Rok važenja kvalifikovanog elektronskog sertifikata u klaudu je 5 godina.

 Detaljno uputstvo za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata u klaudu je dostupno ovde.