Pomoć

Prijava kvalifikovanim elektronskim sertifikatom

- Visok nivo pouzdanosti -

Prijava kvalifikovanim elektronskim sertifikatom obezbeđuje visok nivo poverenja u identitet korisnika i označava se kao prijava visokog nivoa pouzdanosti. Korisniku koji se na ovaj način prijavi su dostupne sve usluge. On može samostalno da postavi lozinku i tako omogući sebi prijavu korisničkim imenom i lozinkom, izda sebi parametre za aktivaciju mobilne aplikacije ConsentID, kao i da sebi izda kvalifikovani elektronski sertifikat u klaudu i elektronski potpisuje dokumenta.

VAŽNO:

Za korišćenje kvalifikovanog elektronskog sertifikata neophodno je da na računaru imate instaliran softver sertifikaconog tela koje Vam je izdalo sertifikat.

Softver je dostupan na internet stranici sertifikacionog tela.

Uputstvo za prijavu kvalifikovanim elektronskim sertifikatom je dostupno ovde.