Pomoć

Ko je eGrađanin?

eGrađanin je svako lice koje ima korisnički nalog na Portalu EID. eGrađanin može da postane svaki građanin Republike Srbije koji poseduje validan biometrijski dokument (lična karta ili pasoš) i ima navršenih 16 godina života kao i strani državljani sa ili bez regulisanog boravka u Republici Srbiji.

eGrađani najčešće koriste sledeće elektronske usluge: prijava deteta za upis u vrtić, zakazivanje termina za izdavnje lične karte i pasoša, zamena vozačke dozvole, izdavanje digitalnog zelenog sertifikata, zakazivanje termina za PCR testiranje, dobijanje uverenja o nekažnjavanju elektronskim putem, ostvarivanje uvida u zaduženja po osnovu poreza na imovinu, kao i da provere svoje podatke u centralnom registru stanovništva.

eGrađanin na osnovu jedinstvenog naloga može da pristupa svim povezanim sistemima Portal eUprava, LPA, eZdravlje, Moj es Dnevnik, eFaktura, APR i Moja Prva Plata