Pomoć

Registracija korisničkim imenom i lozinkom za strane državljane

1. Na https://eid.gov.rs u gornjem desnom uglu odaberite opciju Moj nalog. Zatim u padajućoj listi odaberite Registracija stranih državljana, pa registracija korisničkim imenom i lozinkom.

2. Popunite sva obavezna polja.

Unesite adresu elektronske pošte, koja će ubuduće predstavljati Vaše korisničko ime.

Upišite lozinku koja će sadržati najmanje osam karaktera, bar jedno veliko i malo slovo, broj i specijalni karakter.

3. Ukoliko posedujete evidencijski broj stranca, priložite očitanu, fotografisanu ili skeniranu kopiju važeće lične karte stranca ili pasoša sa nalepnicom na kojoj se jasno vidi evidencijski broj stranca.

Ukoliko prilažete fotografiju ili kopiju lične karte, potrebno je da priložite obe stranice dokumenta. Možete priložiti najviše dva dokumenta maksimalne pojedinačne veličine do 3 MB.

Ukoliko nemate evidencijski broj stranca, priložite fotografisanu ili skeniranu kopiju pasoša. Možete priložiti najviše dva dokumenta maksimalne pojedinačne veličine do 3 MB.

4. Na adresu elektronske pošte koju ste naveli dobićete poruku i link putem koga je potrebno da potvrdite registraciju. Moguće je da poruka stigne u folder sa nepoželjnom poštom.

5. Nakon što potvrdite adresu elektronske pošte, ovlašćena lica će pregledati podatke koje ste dostavili i aktivirati Vaš nalog najkasnije u roku od 48 sati, o čemu ćete biti obavešteni putem elektronske pošte.

Detaljno uputstvo možete preuzeti ovde.