Pomoć

Prijava korisničkim imenom i lozinkom

- Osnovni nivo pouzdanosti -

Prijava korisničkim imenom i lozinkom podrazumeva da se za prijavu koriste adresa elektronske pošte kojom je registrovan nalog i lozinka. Ovakva prijava obezbeđuje ograničeno poverenje u identitet korisnika i označava se kao prijava osnovnog nivoa pouzdanosti. Korisniku koji se na ovaj način prijavi je dostupan ograničen broj elektronskih usluga.

 Detaljno uputstvo možete preuzeti ovde.