Ћирилица

Помоћ

Ко је еГрађанин?

еГрађанин је свако лице које има кориснички налог на Порталу ЕИД. еГрађанин може да постане сваки грађанин Републике Србије који поседује валидан биометријски документ (лична карта или пасош) и има навршених 16 година живота као и страни држављани са или без регулисаног боравка у Републици Србији.

еГрађани најчешће користе следеће електронске услуге: пријава детета за упис у вртић, заказивање термина за издавње личне карте и пасоша, замена возачке дозволе, издавање дигиталног зеленог сертификата, заказивање термина за ПЦР тестирање, добијање уверења о некажњавању електронским путем, остваривање увида у задужења по основу пореза на имовину, као и да провере своје податке у централном регистру становништва.

еГрађанин на основу јединственог налога може да приступа свим повезаним системима Портал еУправа, ЛПА, еЗдравље, Мој ес Дневник, еФактура, АПР и Моја Прва Плата