Ћирилица

Помоћ

Пријава квалификованим електронским сертификатом

- Висок ниво поузданости -

Пријава квалификованим електронским сертификатом обезбеђује висок ниво поверења у идентитет корисника и означава се као пријава високог нивоа поузданости. Кориснику који се на овај начин пријави су доступне све услуге. Он може самостално да постави лозинку и тако омогући себи пријаву корисничким именом и лозинком, изда себи параметре за активацију мобилне апликације ConsentID, као и да себи изда квалификовани електронски сертификат у клауду и електронски потписује документа.

ВАЖНО:

За коришћење квалификованог електронског сертификата неопходно је да на рачунару имате инсталиран софтвер сертификацоног тела које Вам је издало сертификат.

Софтвер је доступан на интернет страници сертификационог тела.

Упутство за пријаву квалификованим електронским сертификатом је доступно овде.