Ћирилица

Помоћ

Документација сертификационог тела ITE CA

Документа и информације о квалификованом електронском сертификату у клауду, као и релевантну документацију сертификационог тела Канцеларије за информационе технологије и електронску управу (ИТЕ CA) можете пронаћи на: https://cloud.eid.gov.rs/ca