Ћирилица

Помоћ

Типови корисничких налога

Постоје три типа корисничких налога Грађанин, Привреда и Држава.

Ознака Грађанин означава тип корисничког налога који услуге електронске управе користи у приватне сврхе. Ознака Грађанин се додаје корисничком налогу након самосталне регистрације корисника корисничким именом и лозинком, квалификованим електронским сертификатом или на шалтеру регистрационог тела. Корисник који има ознаку Грађанин може самостално изменити корисничко име, деактивирати кориснички налог искључиво уколико се пријављује путем мобилне апликације ConsentID или квалификованим електронским сертификатом.

Ознака Привреда означава тип корисничког налога који услуге електронске управе користи у име правног лица ( као законски заступник или овлашћено лице). Ознаку Привреда имају корисници који су преузети из Агенције за привредне регистре (АПР) за потребе отварања јединственог електронског сандучета правног лица или корисници који су се регистровали као представници правног лица на Порталу еУправа. Корисник нема могућност самосталне измене ознаке Привреда.

Ознака Држава означава тип корисничког налога који услуге електронске управе користи за потребе обављања посла у органу јавне управе и приступа електронској управи у име одређеног органа јавне управе. Ознака Држава додаје се корисничком налогу аутоматски након што овлашћено лице органа јавне управе овласти корисника за рад на системима јавне управе. Корисник нема могућност самосталне измене ознаке Држава.