Ћирилица

Помоћ

Квалификовани електронски сертификат у клауду

Квалификовани електронски сертификат (КЕС) у клауду кориснику обезбеђује електронску идентификацију високог нивоа поузданости и даје могућност да користи свој квалификовани електронски потпис на даљину. На овај начин корисник није везан за рачунар и потписивање може да обави у време и на месту које му одговара. КЕС у клауду омогућава једноставнију и повољнију употреба електронског потписа, будући да не захтева да корисник поседује читач смарт картица и инсталацију додатних софтвера.

Да би успешно користио свој квалификовани електронски потпис у клауду, корисник мора да инсталира мобилну апликацију ConsentID и путем ње врши одобрење квалификованог електронског потписивања на даљину.

Издавање квалификованог електронског сертификата од стране ITE CA тела је бесплатно. Рок важења квалификованог електронског сертификата у клауду је 5 година.

 Детаљно упутство за издавање квалификованог електронског сертификата у клауду је доступно овде.