Ћирилица

Услови коришћења услуга електронске управе и политика приватности корисника услуге на Порталу еУправа

Шта је Портал еУправа ?

Портал еУправа је национални веб портал који представља јединствену приступну тачку електронској управи у Републици Србији на којој се реализују услуге електронске управе. Портал еУправа омогућава вам и приступ другим веб порталима органа јавне управе.

Порталом еУправа управља Канцеларија за информационе технологије и електронску управу.

Регистрација корисника услуга електронске управе

Корисник услуга електронске управе може постати свако пословно способно лице са навршених 16 година живота.

Као нерегистровани корисник можете се упознати са садржајем услуга електронске управе објављених на Порталу еУправа.

Регистровањем на Порталу еУправа изјављујете сагласност да постанете корисник услуга електронске управе, чиме стичете следећа права и обавезе:

  1. да сазнате која права и на који начин можете остварити када наступи одређени животни догађај;
  2. да остварујете права и испуњавате обавезе коришћењем услуга електронске управе;
  3. да подносите електронске поднеске;
  4. да пратите статус свог предмета;
  5. да примате обавештења и акте надлежних органа као личну доставу у Јединствени електронски сандучић;
  6. да плаћате таксе и накнаде за услуге електронске управе;
  7. да проверите личне податке из службених евиденција и обавестите орган ако Ваши подаци нису исправни;
  8. да учествујете у јавним расправама и другим дискусијама;
  9. да користите и друге функционалности Портала еУправа.

Приликом регистрације о Вама се уписују и чувају у Евиденцији о корисницима услуга електронске управе као обавезни следећи подаци: јединствени матични број грађана, лично име, корисничко име, односно адреса електронске поште, док се подаци о адреси, броју мобилног телефона и евентуално другој адреси електронске поште, уписују и чувају као опциони. Сврха обраде наведених података је пружање услуга електронске управе регистрованим корисницима.

Приликом пружања услуга електронске управе на Порталу еУправа води се евиденција о приступу систему и коришћењу сервиса која садржи следеће податке: корисничко име, ИП адреса са које се приступа, датум и време приступа.

Лични подаци из наведених евиденција чувају се 10 година, уз примену мера информационе безбедности.

Можете се регистровати и коришћењем квалификованог електронског сертификата. Подаци садржани у сертификату се не уписују у Евиденцију о корисницима услуга електронске управе на аутоматизован начин, већ корисник податке неопходне за регистрацију уписује ручно.

Податке из налога на Порталу еУправа можете ажурирати након верификације од стране органа.

Ваш налог можете деактивирати подношењем захтева након чега се, уколико нема услуга које се у поступку реализације, подаци бришу из Евиденције о корисницима услуга електронске управе након истека прописаног рока. Налог се брише након истека рока од 10 година од тренутка последње активности на Порталу еУправа.

Коришћење садржаја Портала еУправе

Услуге електронске управе објављују органи у складу са својим надлежностима.

Услугу електронске управе користите на начин на који је орган предвидео, од нивоа информације до нивоа потпуне електронске услуге (подношење захтева, плаћања и електронске достављање и др).

Садржај услуга електронске управе органи могу променити, у складу са прописима, без обавештења корисника.

Забрањено је заобилазити мере заштите информационе безбедности, као што су ометање комуникације, неовлашћено мењање садржаја, као и лажно представљање.

Садржај Портала еУправа можете погледати, копирати или одштампати у складу са прописима, односно наменом објављивања.

Дозвољено је на другим веб презентацијама поставити везу(линк, банер, лого) ка Порталу еУправа.

Канцеларија има право да деактивира Ваш налог ако не употребљавате садржај Портала еУправа у складу са Условима коришћења услуга електронске управе и политика приватности корисника услуге на Порталу еУправа, односно ако, приликом регистрације достављате податке и чињенице на основу којих Вас овлашћено лице не може идентификовати, односно регистровати као корисника услуга електронске управе.

Након 90 дана од деактивације можете поднети захтев за активирање Вашег налога.

Измена садржаја Портала еУправа

Ова верзија Услова коришћења услуга електронске управе и политика приватности корисника услуге на Порталу еУправа верзија 2.1 објављена је 19. маја 2020. године.