eID.gov.rsПортал за електронску идентификацију

Услови коришћења услуга електронске управе и политика приватности корисника услуге на Порталу еУправа

Шта је Портал еУправа ?

Портал еУправа је национални веб портал који представља јединствену приступну тачку електронској управи у Републици Србији. Портал еУправа омогућава вам и приступ другим веб порталима органа јавне управе.

Порталом еУправа управља Канцеларија за информационе технологије и електронску управу.

Регистрација корисника услуга електронске управе

Као нерегистровани корисник можете се упознати са садржајем услуга електронске управе објављених на Порталу еУправа, као и која права и на који начин можете остварити када наступи одређени животни догађај.

Регистровањем на Порталу еУправа изјављујете сагласност да постанете корисник услуга електронске управе, што Вам омогућава да:

  1. 1. остварујете своја права и испуњавате обавезе коришћењем успостављених услуга електронске управе;
  2. 2. подносите електронске поднеске;
  3. 3. пратите статус свог предмета;
  4. 4. примате обавештења и акте надлежних органа као личну доставу у Јединствени електронски сандучић;
  5. 5. плаћате таксе и накнаде за услуге електронске управе;
  6. 6. проверите личне податке из службених евиденција и обавестите орган ако Ваши подаци нису исправни;
  7. 7. учествујете у јавним расправама и другим дискусијама;
  8. 8. користите и друге функционалности Портала еУправа.

Приликом регистрације о Вама се уписују и чувају у Евиденцији о корисницима услуга електронске управе као обавезни следећи подаци: јединствени матични број грађана, лично име (име и презиме), корисничко име, односно адреса електронске поште, док се подаци о адреси, броју мобилног телефона и евентуално другој адреси електронске поште, уписују и чувају као опциони. Сврха обраде наведених података је пружање услуга електронске управе регистрованим корисницима.

Приликом пружања услуга електронске управе на Порталу еУправа води се евиденција о приступу систему и коришћењу сервиса која садржи следеће податке: корисничко име, ИП адреса са које се приступа, датум и време приступа.

Лични подаци из наведених евиденција чувају се 10 година, уз примену мера информационе безбедности.

Можете се регистровати и коришћењем квалификованог електронског сертификата. Подаци садржани у сертификату се уписују у Евиденцију о корисницима услуга електронске управе на аутоматизован начин. Ако адреса електронске поште није уписана у сертификат, тај податак уписујете ручно.

Име и презиме и друге опционе податке из налога на Порталу еУправа можете ажурирати у Вашем профилу.

Ваш налог можете деактивирати подношењем захтева након чега се, уколико нема услуга које се у поступку реализације, подаци бришу из Евиденције о корисницима услуга електронске управе након истека прописаног рока. Налог се брише након истека рока од 10 година од тренутка последње активности на Порталу еУправа.

Коришћење садржаја Портала еУправе

Услуге електронске управе објављују органи у складу са својим надлежностима.

Услугу електронске управе користите на начин на који је орган предвидео, од нивоа информације до нивоа потпуне електронске услуге (подношење захтева, плаћања и електронске достављање и др).

Садржај услуга електронске управе органи могу променити, у складу са прописима, без обавештења корисника.

Забрањено је заобилазити мере заштите информационе безбедности, као што су ометање комуникације, неовлашћено мењање садржаја, као и лажно представљање.

Садржај Портала еУправа можете погледати, копирати или одштампати у складу са прописима, односно наменом објављивања.

Дозвољено је на другим веб презентацијама поставити везу(линк, банер, лого) ка Порталу еУправа.

Канцеларија има право да деактивира Ваш налог ако не употребљавате садржај Портала еУправа у складу са Условима коришћења услуга електронске управе и политика приватности корисника услуге на Порталу еУправа.

Измена садржаја Портала еУправа

Ова верзија Услова коришћења услуга електронске управе и политика приватности корисника услуге на Порталу еУправа верзија 1.0 објављена је 1. фебруара 2020. године.

Врх стране